SJ Service Academy: E-learning
SJ Service Academy
E-learning

www.sjserviceacademy.se
bokning@sjserviceacademy.se
InteraktionsBolaget levererar interaktiva kurser till SJ Service Academy. Allt för att förbättra och vidareutveckla hanteringen av och förståelsen för service och kundvård.
Arlanda Airport: E-learning
Arlanda Airport
E-learning

www.arlanda.se
digital.services@swedavia.se
Med hjälp av ett molnbaserat system för e-learning kan personalen på Arlanda Airport få snabb tillgång till verktygen som leder till ökad förståelse för verksamheten.
BYN: Produktutveckling
BYN
Produktutveckling

byn.provbanken.com
info@byn.se
Provbanken är ett molnbaserat provsystem för utexaminering av lärlingar, utvecklad och framtagen genom ett unikt samarbete mellan Byggnadsindustrins yrkesnämnd, InteraktionsBolaget och Hermods.
NTI YH
NTI Yrkeshögskola
E-learning och mobile learning

www.ntiyh.se
daniel.molin@ntiyh.se
NTI Yrkeshögskola, E-learning och mobile learning. Effektivisering av lärandet. Ledningsgruppsarbete för Certifierad Cisco Administrator.
Åhléns
Åhléns
E-learning och mobile learning

www.ahlens.se
Online utbildning för Åhléns personal innebär en ökad förståelse för verksamheten och en förbättrad kundservice i butiken.
Pågen: CMS Management
Pågen
CMS Management

www.pagen.se
info@pagen.se
CMS hantering och vidareutveckling av moduler för att förenkla och effektivisera den dagliga administreringen internt.
Hermods: Utbildningsportal
Hermods
Utbildningsportal

www.hermods.se
info@hermods.se
När Hermods tog steget att lägga ut all sin distansutbildning till webben anlitade dom InteraktionsBolaget för att i ett tidigt stadie vara med och forma konceptet.